Salmon Sashimi

Tuna & Salmon Sashimi

Add picture

Spicy Salmon Sashimi

Add picture

Assorted Sashimi

15 pcs
Add picture

Wild Salmon Sashimi

Add picture

Tuna Sashimi

Add picture

Tuna Tataki

10 pcs
Add picture

Spicy Tuna Sashimi

Add picture

Toro Sashimi

7 pcs
Add picture

Ceviche

Seafood with Lemon Juice, Jalapeho & Cilantro
Add picture

Tako Sashimi

7 pcs
Add picture

Hamachi Sashimi

5 pcs